Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Hétvezér Autószerviz Kft. (székhely: 4034 Debrecen Hétvezér u 7. Adószám: 22630193-2-09), mint szolgáltató (“Szolgáltató – Eladó”) által üzemeltetett honlapok használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A honlapokon szolgáltatást és termékeket vásárolhat, (“Vevő-Felhasználó”), melyet kártyás fizetéssel egyenlíthet ki. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Hétvezér Autószerviz Kft.
A szolgáltató székhelye: 4034 Debrecen Hétvezér u 7.
A szolgáltató telephelye: 4034 Debrecen Hétvezér u 9.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kedvencszervizem.hu
Telefonszám: +36203404475
Cégjegyzékszáma: 09-09-018787
Adószáma: 22630193-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Debreceni Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-61214/2012

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft
Székhely: 1097 Budapest Könyves K. Krt. 12-14
Elérhetőség: 06 1 789 2789

valamint:

Név: Netlight Consulting Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/B. 1. em. 9.
Elérhetőség: 06 30 355 0880

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF 2021.09.21-től határozatlan ideig érvényes.

A webshop, weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme:

Weboldalakon – tekintve minden aloldalát, és hozzá tartozó webes felületet – szereplő tartalom: szövegek, képek, videók a Hétvezér Autószerviz Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Másolásuk nem engedélyezett. Amennyiben Ön mégis alkalmasnak érzi a jelen tartalmat megjelentetni valahol, akkor azt csak a tulajdonos írásos hozzájárulásával, és a hivatkozás pontos megjelenítésével teheti meg. A hivatkozásnak tartalmaznia kell a weboldal linkjét, valamint a szöveges megjelölést, mely egyértelműsíti, hogy „A tartalom a Hétvezér Autószerviz tulajdona, és kifejezett hozzájárulásával jelent meg.”

Amennyiben Ön mégis a fentiektől eltérő módon veszi át az oldal tartalmát, vagy annak bármely elemét, úgy a Hétvezér Autószerviz Kft. jogait sérti. Ez esetben cégünk jogosult Önnel szemben jogdíjat érvényesíteni.

Rendelkezésre állás.

Ügyfélszolgálatunk Hétfőtől-Csütörtökig 8:00 és 17:00 óra között érhető el

Telefonon: +36/20 340-4475; 06/52 555-455

E Mailben: info@kedvencszervizem.hu

Személyesen: 4034 Debrecen Hétvezér u 9

Adatkezelési szabályok

A Hétvezér Autószerviz Kft. a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelése a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályok szerint történik. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. https://www.nemetautokszervize.hu/adatvedelem/  A honlap/webshop használatával a felhasználó/vásárló hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A honlapon megvásárolhatóak termékek és szolgáltatások is, melyeket adott oldalon bankkártyával fizethet ki a vásárló. A feltüntetett árak tartalmazzák a mindenkori érvényes Áfa összegét. Termékvásárlás esetén mindig feltüntetésre kerül külön a szállító cég és a szállítás költsége is. A szolgáltatás csak a Debrecen Hétvezér u 9. alatti telephelyünkön vehető igénybe, kiszállásra nincs lehetőségünk.

A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék vagy szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről esetenként fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

Szolgáltatás és termék online felületen történő megvásárlása esetén, annak díja bankkártyával fizetendő ki. A bankkártyás fizetés a CIB bank oldalán történik a Fizetés gombra kattintás után. Hozzánk semmilyen bankkártya adat nem kerül.

Szolgáltatási munka megvásárlása után, annak elvégzésére Időpont egyeztetés alapján kerül sor, melyhez +3620 340 4475 telefonos egyeztetés szükséges, a tervezett igénybevétel előtt legalább 3 munkanappal.

A megvásárolt szolgáltatás összege 6 hónapon belül használható fel 100%-os áron.

6 és 12 hónap idő között, maximum 70% áron kerül beszámításra, tekintettel a piaci árak folyamatos változására.

A megvásárolt szolgáltatást maximum egy éven belül fel kell használni, ellenkező esetben 12 hónap után a megvásárolt és igénybe nem vett szolgáltatás teljesítettnek tekintendő, tehát a kifizetett összeg elvész.

Kérjük csak a fentiek megértése és elfogadása esetén vásároljon oldalunkon szolgáltatást! A fent leírtak természetesen az oldalon történő termék vásárlásra nem érvényesek, csak a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére!

A Hétvezér Autószerviz Kft. fenntartja a jogot a már megvásárolt szolgáltatás elvégzésének visszautasítására, akár annak minden indoklása nélkül.

Ilyen eset lehet például: nem rendelkezik megfelelő célszerszámokkal, tudás ismerettel vagy technikai feltételekkel, stb. a munka elvégzéséhez). Amennyiben valamilyen okból a Hétvezér Autószerviz Kft. nem tudja vállani a megvásárolt szolgáltatás elvégzését, úgy a kifizetett díjat a közléstől számított 5 munkanapon belül az ügyfél által megadott bankszámlára 100% összegben visszautalja. A Hétvezér Autószerviz Kft. visszautasítás esetén, semmilyen más kártérítésre nem kötelezhető!

A szolgáltató webáruház/honlap köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton vagy telefonon haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A termék megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása beérkezés után maximum 3 munkanapon belül megkezdődik.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belüli. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállási jog termék vásárlás esetén

Megrendelése során a VEVŐ élhet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén a VEVŐ a szerződéstől az áru, több áru egyidejű megrendelése, de eltérő időpontokban történő szállítása esetén pedig az utoljára szolgáltatott áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belül a 45/2014. (II.26.) 22. § szakasz alapján a 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ezen elállási jogát a szerződés megkötésétől az áru megérkezéséig rendelkezésre álló időben is gyakorolhatja. A vásárló áruátvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az ELADÓ köteles a VEVŐ által kifizetett termék(ek) vételárát és a szállítási költséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni. Elállási jog gyakorlása esetén a termék(ek) visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli, ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges szállítási módot választja, akkor az ebből adódó többlet költséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni a fogyasztó felé. A VEVŐ-nek visszajáró összeget a vevővel előre egyeztetett fizetési módnak megfelelően térítjük vissza. A fogyasztónak legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket(eket) az eladónak. A vevő által kifizetett összeget eladó mindaddig visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő vevő a terméket nem küldte vissza, vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem igazolta.

A visszaküldött termékeket Hétvezér Autószerviz Kft. nevére és a 4034 Debrecen Hétvezér u 7-9. címre kérjük címezni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy VEVŐ viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült közvetlen költséget.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az ELADÓ jogosult az értékcsökkenés miatti levonást alkalmazni, ha a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta a terméket. Amennyiben az alkatrész beépítésre került – és a fogyasztó él a 14 napos elállás jogával – az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatnak minősül, így azt nem áll módunkban visszavásárolni!

Amennyiben van rá mód, ajánljuk, illetve kérjük, hogy a praktikusabb és gyorsabb ügyintézés érdekében a terméket eredeti, sértetlen állapotban, csomagolásával együttesen szíveskedjék visszaküldeni címünkre.

Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni!

 

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g.) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h.) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j.) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k.) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l.) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát.

Elállási jog, szolgáltatás vásárlás esetén

Amennyiben a vevő a weboldalon szolgáltatást vásárolt és 14 munkanapon belül meggondolja magát -az az mégsem kívánja a vállalkozás által kínált szolgáltatást igénybe venni – a vállalkozás a kifizetett és számlájára beérkezett összeget 100% áron visszautalja a vásárló számlájára. Ezen igényéről írásban kell nyilatkoznia és kérelmeznie a visszafizetést. 14 munkanap után a megvásárolt szolgáltatás vételárát a vállalkozás nem fizeti vissza. A megvásárolt szolgáltatás másra átruházható a következők figyelembevételével:

A megvásárolt szolgáltatás összege 6 hónapon belül használható fel 100%-os áron.

6 és 12 hónap idő között, maximum 50% áron kerül beszámításra, tekintettel a piaci árak folyamatos változására.

A megvásárolt szolgáltatást maximum egy éven belül fel kell használni, ellenkező esetben 12 hónap után a megvásárolt és igénybe nem vett szolgáltatás teljesítettnek tekintendő, tehát a kifizetett összeg elvész.

Tájékoztató a jótállási jogokról

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

A jótállás időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet rendelkezései szerint:

 • 10.000 Ft -ot, azaz Tízezer forint -ot elérő, de 100.000 Ft -ot, azaz Százezer forint -ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 (egy) év,
 • 100.000 Ft -ot, azaz Százezer forint -ot meghaladó, de 250.000 Ft -ot, azaz Kettőszázötvenezer forint-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 (két) év,
 • 250.000 Ft -ot, azaz Kettőszázötvenezer forint-ot eladási ár felett 3 (három) év.

Aki jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 (hat) hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.  A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy, fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy, fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállási igény érvényesítése

 • A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
 • A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
 1. a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
 2. b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 3. c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.
 • Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.
 • Ha a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • Ha a fogyasztási cikk 3 (három) alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harminc napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • A fentiek szerinti előírás az 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
 • A rögzített bekötésű, illetve a 10 (tíz) kg -nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
 • Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
 • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint (Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a Vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a Fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a Fogyasztó számára ) az alábbi termékcsoportokba tartozó termékek beszerelését minden esetben szakszerűen kell elvégezni és ennek igazolására a beszerelésről készült számla, munkalap, szakműhely leírása elfogadható. A szakműhelyben történő beszerelés biztosítja az alkatrész cseréjekor előírt egyéb műveletek elvégzését, célszerszámokkal történő elvégzését, a rendszerek átvizsgálását, beszerelés utáni ellenőrző mérések elvégzését ( pl.: fékhatás mérés ). Az ezekbe a termékcsoportokba tartozó termékek garanciális ügyintézéséhez szükség van a szakszerű beszerelés körülményeire és igazolására.

Meghibásodás esetén szervizünkben személyesen vagy telefonon tájékoztatjuk a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

Megrendelő a Vállalkozó műhelyében kifüggesztett jótállási feltételek alapján, a megjelölt jótállási időn belül követelheti a hibásan, vagy hiányosan végzett munka kijavítását, vagy az elvégzett munka során keletkezett, a munkavégzésből adódó hiba díjmentes kijavítását, abban az esetben, ha a meghibásodás egyértelműen és kizárólag Vállalkozó hibájából keletkezett.

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben a meghibásodás a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel, illetve szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás), nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt, vagy a meghibásodás a beépítési és kezelési utasítások be nem tartása esetén keletkezett abban az esetben a hibás teljesítés (és így a kellékszavatosság) valamint a jótállás szabályai szerinti helytállási kötelezettség a Hétvezér Autószerviz Kft.-t nem terheli, tekintettel arra, hogy a hiba oka a Hétvezér Autószerviz Kft. teljesítése után keletkezett, és a termék (alkatrész) a teljesítés időpontjában megfelelt a vele szemben megállapított minőségi követelményeknek.

Abban az esetben, ha egy a Hétvezér Autószerviz Kft. által forgalmazott termék, szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodik meg, úgy ez olyan jótállási esetnek minősül, amelyet a javítást végző műhelynek kell az ügyfél felé rendeznie.

Azon anyag- és gyártási hibák esetén, amelyek harmadik személy által módosított termékek felhasználása során lépnek fel, a Hétvezér Autószerviz Kft. alapvetően, még jótállási időn belül történt meghibásodások esetén sem vállal felelősséget.

Nem érvényes a jótállási időtartam az olyan alkatrészekre vonatkozóan, melyekre a gépkocsigyártó meghatározott futásteljesítmény elérésekor kötelező cserét írt elő, és ezt a futásteljesítményt az alkatrész a jótállási időtartamot előtt túlhaladta, hiszen ekkor az elhasználódás természetes kopás eredménye

Panaszkezelés

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve beszállítók által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

VEVŐ panaszát ELADÓ-hoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

4034 Debrecen Hétvezér u 7-9.

info@kedvencszervizem.hu

ELADÓ vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő öt munkanapon belül kivizsgáljuk.

Az írásbeli panaszt ELADÓ a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

ELADÓ a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén ELADÓ írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában ELADÓt együttműködési kötelezettség terheli.

A megrendelő a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Debrecen Piac utca 20
Tel.: 0652/511-421

_________________________

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Debrecen, Széchenyi utca 46.
0652/533-924

______________________________

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.
0652/500-710

______________________________

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Járműforgalmi Osztály
Debrecen, Bartók Béla utca 115.
0652/502-310

_____________________________

További információ:

http://www.kormanyhivatal.hu/

A békéltető testületek felsorolása:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 

Európai Bizottság online vitarendezési platform

A VEVŐnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:

Hivatkozás: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Bírósági eljárás:

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Törvényszék Cégbírósága illetékességét

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Hétvezér Autószerviz Kft. – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba.

ELADÓ internetes honlapját látogató vásárlók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben VEVŐ jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja a weboldalt és megrendelést ad le, az ELADÓ jogosult úgy értelmezni, hogy VEVŐ az ÁSZF módosítását elfogadta.

 

Debrecen, 2021. 09. 21.